Τεχνητη Λιμνη Τακα

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65102800
1225,30
1225,30
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
37°25'58''N 22°22'11''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2520002 ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή