Εσωτερικο Ελος Μαντινειας

Πελοποννήσου
Τρίπολης
EL65102600
10,30
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
37°38'47''N 22°24'10''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή