Τεχνητο Λιμνιο Πελαγους

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65102500
6,38
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°31'23''N 22°25'18''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή