Παρακτιο Ελος Παραλιας Σαλαντι

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65102300
11,29
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
37°26'39''N 23°7'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή