Εσωτερικο Ελος Μεγαλοπολης

Πελοποννήσου
Μεγαλόπολης
EL65102100
78,96
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
37°26'6''N 22°6'35''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή