Λιμνοθαλασσα Κουμπουρλα

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65101900
127,45
0,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
37°24'40''N 23°23'12''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή