Λιμνοθαλασσα Σαχτουρη

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65101800
834,61
0,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
37°24'29''N 23°24'12''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή