Λιμνοθαλασσα Πορτο Χελι

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65101300
879,21
0,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
37°19'54''N 23°7'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή