Τεχνητη Λιμνη Λαδωνα

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65101200
3653,26
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
37°45'28''N 22°1'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή