Εσωτερικο Ελος Λακκα Αγνουντος (Τεως λιμνη)

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65101100
36,76
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
37°42'50''N 23°7'38''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή