Παρακτιο Ελος Πηγαδιων

Πελοποννήσου
Ερμιονίδας
EL65100900
314,03
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
37°24'47''N 23°21'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή