Λιμνοθαλασσα Θερμησιας

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65100800
894,01
0,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
37°24'14''N 23°18'25''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή