Λιμνοθαλασσα Ποτοκια Ερμιονης

Πελοποννήσου
Ερμιονίδας
EL65100700
262,62
0,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
37°21'52''N 23°13'47''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή