Παρακτιο Ελος Κοιλαδας

Πελοποννήσου
Ερμιονίδας
EL65100600
128,21
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
37°24'51''N 23°8'34''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή