Παρακτιο Ελος Γεωργοπουλου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65100500
91,37
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
37°20'7''N 23°11'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή