Παρακτιο Ελος Γκιτζιρωνα

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65100400
129,46
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
37°19'33''N 23°10'42''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή