Λιμνοθαλασσα Ανατολικα Δρεπανου η Βιβαριου

Πελοποννήσου
Ναυπλιέων
EL65100300
517,49
0,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
37°32'9''N 22°54'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή