Εσωτερικο Ελος Ελεουσας

Κεντρικής Μακεδονίας
Χαλκηδόνος
EL52200800
657,64
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°45'33''N 22°38'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή