Εκβολη Ποταμου Σωζοπολης

Κεντρικής Μακεδονίας
Νέας Προποντίδας
EL52710900
68,43
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°17'31''N 23°7'1''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή