Εκβολες Ρεματων Φουρκας

Κεντρικής Μακεδονίας
Κασσάνδρας
EL52710600
40,98
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
39°59'31''N 23°22'46''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή