Τεχνητο Λιμνιο Ορυχειων Σκουριων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52710500
1,93
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°28'58''N 23°42'12''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή