Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Νικητης

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52709900
3,36
2,82
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°0'29''N 23°58'53''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1270014 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή