Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Καλυβων Πολυγυρου

Κεντρικής Μακεδονίας
Πολυγύρου
EL52709800
30,07
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°19'3''N 23°24'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή