Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Γερακινης

Κεντρικής Μακεδονίας
Πολυγύρου
EL52709600
257,97
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°17'36''N 23°27'20''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή