Τεχνητα Λιμνια Νικητης

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52709500
1,00
1,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°12'51''N 23°42'46''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1270002 ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣ - ΣΙΘΩΝΙΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή