Τεχνητα Λιμνια Καλυβων Πολυγυρου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52709100
11,46
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°19'22''N 23°23'11''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή