Τεχνητα Λιμνια Αγιου Ιωαννη Προδρομου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52708700
1,52
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°21'14''N 23°42'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή