Παρακτιο Ελος Συκιας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52708600
18,11
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
40°2'7''N 23°59'20''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1270009 ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ - ΣΥΚΙΑ: ΑΚΡ. ΡΗΓΑΣ - ΑΚΡ. ΑΔΟΛΟ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή