Παρακτιο Ελος Αζαπικου 1

Κεντρικής Μακεδονίας
Σιθωνίας
EL52708500
135,32
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
40°0'43''N 23°51'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Δραγουδελίου και Καρρά Δήμων Σιθωνίας και Τορώνης

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή