Παρακτιο Ελος Αγιου Νικολαου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52708400
8,03
4,47
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
39°55'54''N 23°44'32''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1270008 ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή