Παρακτια Ελη Στυλαδαριου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52708300
32,17
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
40°1'10''N 23°50'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή