Τεχνητο Λιμνιο Κασσανδρας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52707700
1,41
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°59'39''N 23°32'11''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή