Μικρες Λιμνες Νικητης

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52707500
0,03
0,03
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°1'17''N 23°56'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1270014 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή