Λιμνοθαλασσα Κουφου 2

Κεντρικής Μακεδονίας
Σιθωνίας
EL52707100
41,80
41,71
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
39°58'1''N 23°55'27''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1270014 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή