Εσωτερικα Ελη Πανοραματος

Κεντρικής Μακεδονίας
Κασσάνδρας
EL52706800
60,72
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°58'26''N 23°37'10''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή