Εκβολη Ρεματος Πλατανιτσιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Σιθωνίας
EL52705500
23,16
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°7'7''N 23°58'42''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή