Εκβολη Ρεματος Ελανης

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52704500
7,28
0,04
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°3'1''N 23°20'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1270010 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ - ΟΡΜΟΣ ΚΥΨΑΣ - ΜΑΛΑΜΟ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή