Παρακτιο Ελος Πουντας

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52704300
9,19
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
40°0'40''N 23°49'22''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή