Λιμνοθαλασσα Γλαροκαβου

Κεντρικής Μακεδονίας
Κασσάνδρας
EL52703400
1104,20
206,52
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
39°58'49''N 23°39'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1270008 ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή