Εκβολη Ρεματος Στρατωνιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αριστοτέλη
EL52702500
0,53
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°30'29''N 23°49'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή