Εκβολη Ρεματος Πυργου Χιλιαδους

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52702200
15,33
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°20'54''N 23°47'51''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή