Εκβολη Ρεματος Παραλιας Διονυσιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52702000
7,46
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°14'55''N 23°15'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή