Εκβολη Ρεματος Νικητης 2

Κεντρικής Μακεδονίας
Σιθωνίας
EL52701800
6,58
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°12'1''N 23°40'48''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1270007 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΕΛΙΑ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΡΟ - ΕΚΒΟΛΗ ΡΑΓΟΥΛΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή