Εκβολη Ρεματος Νεων Πλαγιων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52701700
4,47
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°15'27''N 23°11'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή