Εκβολη Ρεματος Κριαριτσιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52701600
19,96
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°1'38''N 24°1'3''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή