Τεχνητο Λιμνιο Βαμβακοφυτου

Κεντρικής Μακεδονίας
Σιντικής
EL52605100
19,31
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°10'5''N 23°23'2''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή