Τεχνητα Λιμνια Νεας Τυρολοης

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52604700
101,61
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°7'15''N 23°22'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή