Πλημμυριζομενος Αγρος Καρπερης

Κεντρικής Μακεδονίας
Ηρακλείας
EL52604500
3,62
0,00
Πλημμυριζόμενοι Αγροί
Artificial
2020
41°7'12''N 23°19'1''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή