Πλημμυριζομενοι Αγροι Σερρων

Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξάνδρειας
EL52604300
15,36
0,00
Πλημμυριζόμενοι Αγροί
Artificial
2020
41°4'9''N 23°30'41''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή