Τεχνητο Λιμνιο Πατρικιου

Κεντρικής Μακεδονίας
Βισαλτίας
EL52603700
4,39
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°53'36''N 23°35'21''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή